Seneste nyheder

Kære svømmere og forældre i Esbjerg Svømmeklub!
 
 
Skemaet er opdateret den 19.Oktober 2020 Bemærk at det vises bedst på en PC, tablet eller telefon viser ikke alt.
 
Velkommen til den nye sæson i vores svømmeklub, som også denne gang vil byde på masser af spændende stævner og andre aktiviteter.

Som i sidste sæson har vi regnet på behovet for point på de enkelte hold til denne sæson.

Point der skal opnås pr. svømmer i sæson 2020 - 2021

T-Guld  12 point
K-Bronze  20 point
K-Sprint 24 point
K-Sølv 28 point
K-Guld 28 point
K-X 10 point

Der ydes søskenderabat, så har man 2 børn eller flere på et af nævnte hold, så ydes der 50% rabat til det barn der skal tjene færrest point pr. familie i sæsonen – der må dog gerne optjenes flere.

Dog skal der MAX optjenes 36 point pr. familie

Eksempel:

Hold

Point

 

Hold

Point

 

T-guld

12

50% = 6 point

K-guld

28

50% = 14 point

K-bronze

20

 

K-sølv

28

 

Total pr. familie

26

 

Total pr. Familie

42

MAX 36 point

Der gives point til trænere med svømmende børn

Bemærk at point for søskende er nedjusteret pr 1/3-2019 og at point-satserne generelt er opdateret.

Se hvad der giver points på særskilt bilag - justeret oktober 2019

Oprykkes en svømmer efter sæsonstart, reguleres pointsatsen i forhold til hvornår svømmeren er indtrådt på holdet.

Opnåede point vil løbende blive gjort tilgængelige på www.esbjergsk.dk (man kan dog altid rette henvendelse til pointadministrator om en aktuel status på ens point). Det er svømmernes og forældrenes eget ansvar at tjekke pointene indberettes korrekt.

De ansvarlige for hjemmebanestævner (stævneleder), træningslejre, officials/kørsel til udebanestævner m.m skal indberette til pointadministratorer senest 3 dage efter et afholdt arrangement.

Husk at byde ind på de forskellige opgaver, når der bliver efterspurgt hjælp gennem tilmeldings skemaet på klubmodul eller via mail fra stævneleder og andres side – meget gerne hurtigt, så stævnet m.m. kan planlægges uden for meget tidsforbrug for de frivillige. Og hav ingen berøringsangst, vi har brug for hjælpere til rigtige mange forskellige typer opgaver – og ALLE vokser med opgaven, det er helt sikkert. I øvrigt er der altid erfarne officials m.m. til stede ved stævnerne, som meget gerne hjælper nye på vej.

Det kan ikke garanteres, at man får tildelt præcis de opgaver der bydes ind på til et stævne eller aktivitet. Vi prøver hele tiden at fordele hensigtsmæssigt efter svømmeklubbens behov og det mest praktiske for vores svømmere. Hjælp er også velkommen selvom ens egen svømmer(e) ikke lige deltager i et givent stævne/aktivitet.

Der kan i løbet af sæsonen opstå ønsker fra bestyrelsen, klubchefen, stævneudvalget, trænere eller breddeafdelingen om yderlige uddeling af point i form af hjælp til diverse aktiviteter, som ikke er med på bilaget. Disse skal i så fald aftales og godkendes af pointadministratoren.

OPFORDRING! At forældre til svømmer på holdene tager modul 1 (tidtager) kurset ved først kommende lejlighed, ligesom de som allerede har modul 1 uddannelsen, melder sig til modul 2 (bane-/vendedommer). Det er desværre ikke længere nok med modul 1 officials til større udebanestævner – her er kun modul 2 accepteret (selvom man måske kun skal fungere som modul 1 til stævnet).

Se stævner/aktiviteter på de foreløbige stævnekalendere (opdelt pr. hold) på hjemmesiden (der dog stadig er under udvikling).

Øvrige gældende regler vedr. pointsystemet:

  • Der findes INGEN selvopfundne point. Særlige point skal godkendes af Lesley-Ann Aakær Møller
  • Point optjenes pr. familie
  • Svømmeren kan selv optjene point
  • Svømmerne kan IKKE fordele point mellem sig
  • Privatarrangerede hyggeaftener o.lign. på holdene giver IKKE point
  • Manglende point koster kr. 200,- pr. point – opkræves sammen med kontingentet for den kommende sæson
  • Bestyrelsen orienteres om manglende point
  • Ved manglende point, kan klubben ikke garantere man kan svømme på vores konkurrencehold
  • Pointsystemet gælder for alle uden undtagelser

Et godt råd! Vær med fra start, så I ikke står uden point i januar. Det gør tingene lidt lettere for klubben og jer selv, at man som udgangspunkt deler jævnt ud over hele sæsonen

Vi skal også opfordre til, at man byder ind på andet end stævner, da vi har brug for folk i diverse udvalg og til øvrige aktiviteter m.m. gennem hele sæsonen (se point i bilaget). Der er også behov for hjælp til at drive vort bankospil, så her kan evt. bedsteforældre hjælpe.

Det er massivt at drive så stor en forening og det kræver alles opbakning, således vi kan bevare vores status som en af DK`s absolut stærkeste og attraktive svømmeklubber. Esbjerg Svømmeklub er Elite+ Certificeret af Dansk Svømmeunion (en af de få i landet) og det er vi rigtig stolte afJ.

Pointsystemet er udviklet for at sikre alle vores dygtige svømmernes stævnedeltagelse.

uden officials/hjælpere, ingen stævner”

P.v.a.

Esbjerg Svømmeklubs bestyrelse

Pointadministrator

Lesley-Ann Aakær Møller

moller29@outlook.dk

tlf. 23100466