Skip Navigation Links

Seneste nyheder


2017-18 01.07.2017  -  30.06.2018
Vejledning

Sommer: Begynder 3-5 år (BG3-5)

Sommersvømning: Begynderhold 3-5 år

Begynderhold er et opsamlingshold for alle de nye svømmere som kommer til svømning. Holdet er for børn mellem 3-5 år, der aldrig har gået til svømmeundervisning før og er usikre ved det våde element, men gerne vil lære at færdes trygt i vandet uden hjælpemidler. 

Holdet kan også være en fortsættelse af Søhest niveauet, såfremt man har svømmet i den ordinære sæson kan man fortsætte her. 

Bemærk: Én ledsager over 18 år, som barnet kender godt og er tryg ved, er med barnet i vandet sædvanligvis mor, far eller bedsteforældre.

Holdet svarer til vores Søheste hold.  
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (6)

Sommer: Begynder 6-9 år (BG6-9)

Sommersvømning: Begynderhold 6-9 år

Begynderhold er et opsamlingshold for alle de nye svømmere som kommer til svømning. Holdet er for børn mellem 6-9 år, der aldrig har gået til svømmeundervisning før eller er usikre ved det våde element, men gerne vil lære at færdes trygt i vandet uden hjælpemidler. 

Holdet svarer til Delfin begynder/bronze, så man kan også tilmelde sig her såfremt man har svømmet på enten Delfin begynder eller Delfin bronze i den ordinære sæson. 
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (4)

Sommer: Let øvede (LØsom)

Sommersvømning: Let øvede

På let øvede hold begynder vi at sammensætte de mange lærte bevægelser, således at børnene lærer at bevæge sig fra punkt til punkt. Dette kursus vil typisk være for de børn som har svømmet i et års tid på egen hånd.

Undervisningen foregår i det store bassin på Vitaskolen, enten i den lave ende, eller i den dybe ende, alt efter niveauet på svømmerne. Derfor kræver holdet at man kan bevæge sig på egen hånd på dybere vand.  
 
Holdet vil typisk svare til Delfin sølv og Delfin guld. 
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (2)

Sommer: Øvet (ØVsom)

Sommersvømning: Øvet

Øvet kurset er for børn der er klar til udfordringer så som at svømme uden hjælpemidler og på dybt vand. På øvet hold skal vi bygge en bro fra at kunne bevæge sig fra punkt til punkt, og frem mod at svømme de 4 stilarter.

 
Undervisningen foregår i det store bassin på Vitaskolen.
 
Holdet svarer til Delfin guld og opefter.  
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (3)

Sommer: Voksen Crawl (VCsom)

Sommersvømning: Voksen Crawl

Crawl er ved at finde sin plads som den foretrukne stilart i svømning. Før i tiden var det brystsvømning som var den klart største svømmeform, men efterhånden som triatlon og åbent vands svømning er kommet frem er efterspørgslen på crawl blevet stor.

I Esbjerg Svømmeklub har vi oprettet et kursus i crawl. Holdet er tiltænkt alle de som ønsker at booste deres crawlsvømning. Det er muligt at deltage på holdet, så længe man ikke er bange for vand. Hertil har vi et voksen vandskræk/tilvænnings hold hele sæsonen (se tilmeldinger).

Vi bygger stilarten crawl op fra bunden, og således vil alle kunne være med. Vi sørger for at niveauet differentieres således at alle bliver udfordret på det niveau hvor de befinder sig.

Dette crawlforløb kan med fordel kombineres med et almindeligt voksen svømning hold. Dette her fordelen at det lærte på crawlforløbet bliver brugt og gentaget før der bliver bygget ovenpå.

Information

 • Disse Voksen crawl kursus svømmer én gang ugentligt i 6 uger.

Krav

 • For at tilmelde dig dette hold skal du:
 • Være over 16 år
 • Være tryg ved dybt vand

Pensum

 • Balance og krop position i vandet
 • Korrekte crawlben i forskellige positioner
 • Crawl over- og underarmstage
 • Genkendelig crawl med vejrtrækning
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Klar til Extreme Challenge (XTRch)

Bliv svømmeklar til Sepe Extreme Challenge i september!

Mangler du lidt finpudsning af din svømmeteknik, så du kan gennemføre svømmedelen mere effektivt og hurtigere end de andre?

Så har Esbjerg Svømmeklub lige det rette tilbud til dig.

Vi tilbyder et 6 ugers crawl forløb fra uge 21-26, hvor vi tilbyder 6x1 times undervisning i crawl teknik med fokus på at svømme hurtigere og mere effektivt i åbent vand.

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (2)

Lukket hold YouFit (LukYF)
Dette er et lukket hold - tilmelding sker igennem, og i samarbejde med Esbjerg Sundhedscenter  
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Familiehold (FAM)

Familiehold

I Esbjerg Svømmeklub kan hele familien komme i svømmehallen på samme tid. Der er ingen undervisning, men der er en livredder på kanten, som du kan spørge om råd og vejledning. At deltage på klubbens familiehold er et glimrende supplement til den øvrige undervisning i klubben, da alle lærer mest af at være i vandet mere end en gang om ugen.

Information

Du vælger selv hvilken/hvilke dage i ugen dig og din familie mødes op. Prisen for holdet inkluderer adgang til vandtider hele sæsonen for 2 voksne og 4 børn. En af de voksne skal tilmelde og betale for deltagelsen, hvorefter der bliver udstedt et adgangskort. Det er ikke låst hvilke voksne og børn som kan komme ind. Dette giver frihed til at tage venner og veninder med en tur i svømmehallen.

Bemærk

Der er altid en livredder til stede i svømmehallen. Livredderen er uddannet til at redde liv og det er derfor deres ansvar at have overblik over alle badegæsterne i forhold til farlige situationer. Det er til gengæld altid den voksne/forældrenes ansvar at holde opsyn med sine børn og sørge for at de følger reglerne i svømmehallen.

Børn skal altid være under opsyn af en voksen og må ikke gå i svømmehallen uden at blive fulgt en voksen.

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Pingvin Baby 2 - 6 mdr. (BS1)

Pingvin Baby 2-6 mdr. - forældre/barn

Baby 2-6 mdr. er begyndelsen på enestående oplevelser i endnu en ny verden. Barn og ledsager er tæt sammen om gode, rolige, trygge oplevelser i vandet og de nye omgivelser. 

Undervisningen sikrer, at barn og ledsager sammen får den bedste start på en livslang rejse med vandaktiviteter. Barnet tilvænnes og lærer at slappe af og nyde at være i vandet. Ledsageren bliver dus med at have sit barn med i vandet, blandt andet gennem hensigtsmæssige greb og behørige støttemåder af barnet. En tryg og begejstret ledsager giver et trygt og begejstret barn.

Undervisning både individuelt (barn og ledsager), i grupper og fælles med hele holdet. Alle aktiviteter er tilrettelagt ud fra børnenes aldersrelaterede og aktuelle udvikling. Gennem aktiviteterne udvikles barnets grundfærdigheder, herunder dyk, og sansemotorik.

Ledsageren inddrages i processen for at kunne forstå den læring og udvikling, som underviserne har for øje med aktiviteterne. Babysvømning fordrer et tæt samspil mellem barn, ledsager og underviser.

Forudsætninger

Når navlen er lægt. I princippet kan der startes efter få uger, hvis barn og ledsager er klar hertil, men rådfør dig med din læge.

OBS: Er barnet for tidligt født eller født med handicap er det en god idé, at rådføre sig med en læge eller en sundhedsplejerske om starttidspunktet, og om der evt. er særlige hensyn at tage. Dette er helt og holdent forældrenes eget ansvar – ikke svømmeklubbens eller instruktørens.

Krav

For at tilmelde barnet til dette hold skal følgende kriterier opfyldes:

 • Barnet skal være 2-6 mdr.
 • Én ledsager over 18 år, som barnet kender godt og er tryg ved, er med barnet i vandet sædvanligvis mor, far eller bedsteforældre
 • Den deltagende voksne skal være tryg ved vand og klar til at deltage aktivt i undervisningen, som bl.a. vil indeholde dyk under vandet

Information

 • Disse hold svømmer en gang ugentligt i lektioner á 30 min.
 • Der benyttes ikke svømmebælter og armvinger eller andet fastsiddende opdriftsudstyr i undervisningen i Esbjerg Svømmeklub
 • Svømmeble og badetøj er en forudsætning indtil barnet er renligt

Hold på Svømmestadion Danmark

Adgang til Svømmestadion Danmark kodes ved henvendelse i receptionen på barnets sygesikringskort ved første fremmøde, hvorfor barnets sygesikringskort altid skal medbringes til babysvømning. Sygesikringskortet kan også benyttes i skabene på Svømmestadion Danmark.

Der er mulighed for tilkøb af et ledsagerkort for yderligere én ledsager, som med dette kort kan opholde sig på kanten i forbindelse med undervisningen. Ledsagerkort købes for en periode, der svarer til den periode I er tilmeldt baby- eller småbørnssvømning. Klik på følgende link og dernæst på den linje, der handler om ledsagerkort, for at læse mere, og for at bestille et ledsagerkort: http://www.esbjergsk.dk/cms/EventOverview.aspx.

Ledsagerkortet kodes på et sygesikringskort (ikke barnets) ved første svømmegang. Husk derfor at medbringe det sygesikringskort I ønsker ledsagerkortet kodet på.

Uden ledsagerkort koster det kr. 20,- hver undervisningsgang for en fodgængerbillet, som skal købes i receptionen i Svømmestadion Danmark.

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Pingvin Baby 7 - 12 mdr. (BS2)

Pingvin Baby 7-12 mdr. - forældre/barn

Pingvin Baby 7-12 mdr. er fortsættelse af vandrejsen fra Pingvin Baby 2-6 mdr. Eller begyndelsen på vandeventyret, hvis Baby 7-12 mdr. er jeres første møde med babysvømning. Læs da om Pingvin Baby 2-6 mdr., da undervisningen i så fald vil tage sit afsæt i det her beskrevne. Underviserne og de øvrige voksne ledsagere vil hurtigt få jer integreret i gruppen og lære jer det nødvendige for at kunne deltage på lige svømmefod med de øvrige.

Tryghed og vandtilvænning er fortsat nøgleord på dette hold. Der arbejdes videre med nye greb og støttemåder, som tilgodeser barnets udvikling og behov for og lyst til mere selvstændig bevægelse og aktivitet. Fokus vil følgelig i stigende grad vil være på, at barnet lærer selv at holde fast i ledsager, bassinkant og redskaber.

Undervisningen sker både individuelt, i grupper og fælles med hele holdet. Alle aktiviteter er tilrettelagt ud fra børnenes aldersrelaterede og aktuelle udvikling. I aktiviteterne stimuleres og udvikles barnets fire grundfærdigheder, herunder dyk, og sansemotorik.

Ledsageren inddrages i processen for at kunne forstå den læring og udvikling, som underviseren har for øje med aktiviteterne. Babysvømning fordrer nemlig et tæt samspil mellem barn, ledsager og underviser.

Krav

For at tilmelde barnet til dette hold skal følgende kriterier opfyldes:

 • Barnet skal være 7-12 mdr.
 • Én ledsager over 18 år, som barnet kender godt og er tryg ved, er med barnet i vandet sædvanligvis mor, far eller bedsteforældre
 • Den deltagende voksne skal være tryg ved vand og klar til at deltage aktivt i undervisningen, som bl.a. vil indeholde dyk under vandet

Information

 • Disse hold svømmer en gang ugentligt i lektioner á 30 min.
 • Der benyttes ikke svømmebælter og armvinger eller andet fastsiddende opdriftsudstyr i undervisningen i Esbjerg Svømmeklub
 • Svømmeble og badetøj er en forudsætning indtil barnet er renligt

Hold på Svømmestadion Danmark

Adgang til Svømmestadion Danmark kodes ved henvendelse i receptionen på barnets sygesikringskort ved første fremmøde, hvorfor barnets sygesikringskort altid skal medbringes til babysvømning. Sygesikringskortet kan også benyttes i skabene på Svømmestadion Danmark.

Der er mulighed for tilkøb af et ledsagerkort for yderligere én ledsager, som med dette kort kan opholde sig på kanten i forbindelse med undervisningen. Ledsagerkort købes for en periode, der svarer til den periode I er tilmeldt baby- eller småbørnssvømning. Klik på følgende link og dernæst på den linje, der handler om ledsagerkort, for at læse mere, og for at bestille et ledsagerkort: http://www.esbjergsk.dk/cms/EventOverview.aspx.

Ledsagerkortet kodes på et sygesikringskort (ikke barnets) ved første svømmegang. Husk derfor at medbringe det sygesikringskort I ønsker ledsagerkortet kodet på.

Uden ledsagerkort koster det kr. 20,- hver undervisningsgang for en fodgængerbillet, som skal købes i receptionen i Svømmestadion Danmark.

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (2)

Pingvin Småbørn 1 år (SB1)

Pingvin Småbørn 1 år - forældre/barn

Pingvin Småbørn 1 år følger i kølvandet på Pingvin babysvømmeholdene. Det kan også være begyndelsen på vandeventyret, såfremt Pingvin Småbørn 1 år er jeres første møde med Esbjerg Svømmeklub. Læs da om Pingvin Baby 2-6 mdr. og Pingvin Baby 7-12 mdr., da undervisningen i så fald vil tage sit afsæt i det her beskrevne. Underviserne og de øvrige voksne ledsagere vil hurtigt få jer integreret i gruppen og lære jer det nødvendige for at kunne deltage på lige svømmefod med de øvrige.

Ledsageren klædes yderligere på i form af ny viden om fx vandets egenskaber og grundfærdighederne, så barnets behov for og lyst til mere selvstændig bevægelse og aktivitet kan forfølges og stimuleres bedst muligt. Børn mellem et og to år kan og vil meget selv, og det forfølges i høj grad i undervisningen. Med ledsagerens indsats og gåpåmod vil udviklingen gå stærkt herfra. Gennem eksperimenter undersøger vi sammen færdigheder, som barnet gennem gentagelse efterhånden opnår kontrol med. Der tages hul på grundlæggende selvredning, så barnet lærer og får erfaringer med fx at vende sig fra maven til ryggen, at flyde i vandet og at kravle på land.

Undervisningen sker både individuelt, i grupper og fælles med hele holdet. Alle aktiviteter er tilrettelagt ud fra børnenes aldersrelaterede og aktuelle udvikling. I aktiviteterne stimuleres og udvikles grundfærdighederne elementskift, vejrtrækning (herunder dyk), balance og fremdrift. Desuden arbejdes der fortsat med sansemotorisk udvikling såvel som social og emotionel udvikling bringes i spil i takt med blandt andet barnets sprogudvikling.

Ledsageren inddrages i processen for at kunne forstå den læring og udvikling, som underviseren har for øje med aktiviteterne. Småbørnssvømning fordrer et tæt samspil mellem barn, ledsager og underviser. Desuden dyrkes relationerne mellem børnene på holdet i høj grad, såvel som ledsagerne kommer til at arbejde sammen.


Krav

For at tilmelde barnet til dette hold skal følgende kriterier opfyldes:

 • Barnet skal være 12-24 mdr.
 • Én ledsager over 18 år, som barnet kender godt og er tryg ved, er med barnet i vandet sædvanligvis mor, far eller bedsteforældre
 • Den deltagende voksne skal være tryg ved vand og klar til at deltage aktivt i undervisningen, som bl.a. vil indeholde dyk under vandet

 

Information

 • Disse hold svømmer en gang ugentligt i lektioner á 30 min.
 • Der benyttes ikke svømmebælter og armvinger eller andet fastsiddende opdriftsudstyr i undervisningen i Esbjerg Svømmeklub
 • Svømmeble og badetøj er en forudsætning indtil barnet er renligt

 

Hold på Svømmestadion Danmark

Adgang til Svømmestadion Danmark kodes ved henvendelse i receptionen på barnets sygesikringskort ved første fremmøde, hvorfor barnets sygesikringskort altid skal medbringes til babysvømning. Sygesikringskortet kan også benyttes i skabene på Svømmestadion Danmark.

Der er mulighed for tilkøb af et ledsagerkort for yderligere én ledsager, som med dette kort kan opholde sig på kanten i forbindelse med undervisningen. Ledsagerkort købes for en periode, der svarer til den periode I er tilmeldt baby- eller småbørnssvømning. Klik på følgende link og dernæst på den linje, der handler om ledsagerkort, for at læse mere, og for at bestille et ledsagerkort: http://www.esbjergsk.dk/cms/EventOverview.aspx

Ledsagerkortet kodes på et sygesikringskort (ikke barnets) ved første svømmegang. Husk derfor at medbringe det sygesikringskort I ønsker ledsagerkortet kodet på.

Uden ledsagerkort koster det kr. 20,- hver undervisningsgang for en fodgængerbillet, som skal købes i receptionen i Svømmestadion Danmark.

 

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Søhest bronze 2-3 år (S-B)

Søhest Bronze - forældre/barn 2-3 år

Søhest bronze er den naturlige forlængelse af Pingvin Småbørn 1 år. Det kan også være udgangspunktet for vandrejsen, såfremt Søhest bronze er jeres første møde med Esbjerg Svømmeklub. Læs da om Pingvin Baby 2-6 mdr., Pingvin 7-12 mdr. samt Pingvin Småbørn 1 år, da undervisningen i så fald vil tage sit afsæt i det her beskrevne. Underviserne og de øvrige voksne ledsagere vil hurtigt få jer integreret i gruppen og lære jer det nødvendige for at kunne deltage på lige svømmefod med de øvrige.

Børn på 2 år skal have lov til at udfolde sig, at undersøge og at afprøve. Undervisningen forfølger i høj grad denne mulighed gennem aktiviteterne i trygge og sikre rammer, som ledsageren stadig er en væsentlig del af. Oftest vil ledsageren være den begrænsende faktor, så undervisningen fordrer modige – og tålmodige – voksne. Børn på to år overvurderer ofte egne evner, og så er der brug for en udstrakt arm, de kan gribe i og en favn, hvori der kan søges trøst, når det er nødvendigt.

På dette hold arbejdes videre med grundlæggende selvredning og udvikling af grundfærdighederne. Barnet lærer eksempelvis at holde vejret, at dykke, at flyde på mave og ryg samt at skabe fremdrift med både arme og ben i vandet. Ofte med støtte fra et redskab og under alle omstændigheder med ledsageren som sikker havn for opdagelsestogterne.

Undervisningen sker både individuelt, i grupper og fælles med hele holdet. Alle aktiviteter er tilrettelagt ud fra børnenes aldersrelaterede og aktuelle udvikling. Den sproglige udvikling giver mulighed for, at underviseren i højere grad henvender sig direkte til børnene, når aktiviteter skal igangsættes.

Ledsageren inddrages i processen for at kunne forstå den læring og udvikling, som underviserne har for øje med aktiviteterne. Småbørnssvømning fordrer et tæt samspil mellem barn, ledsager og underviser. Desuden dyrkes relationerne mellem børnene på holdet i høj grad, såvel som ledsagerne kommer til at arbejde sammen også med hinandens børn, når der er den fornødne tryghed og tillid i gruppen.

BEMÆRK, at Søhest bronze undervises i forskellige bassiner med forskellige vanddybder, men undervisningens udviklingsmål er ens for dem alle.


Krav

For at tilmelde barnet til dette hold skal følgende kriterier opfyldes:

 • Barnet skal være 2-3 år
 • Én ledsager over 18 år, som barnet kender godt og er tryg ved, er med barnet i vandet sædvanligvis mor, far eller bedsteforældre
 • Den deltagende voksne skal være tryg ved vand og klar til at deltage aktivt i undervisningen, som bl.a. vil indeholde dyk under vandet

Information

 • Disse hold svømmer en gang ugentligt i lektioner á 30 min.
 • Der benyttes ikke svømmebælter og armvinger eller andet fastsiddende opdriftsudstyr i undervisningen i Esbjerg Svømmeklub
 • Svømmeble og badetøj er en forudsætning indtil barnet er renligt

Hold på Svømmestadion Danmark

Adgang til Svømmestadion Danmark kodes ved henvendelse i receptionen på barnets sygesikringskort ved første fremmøde, hvorfor barnets sygesikringskort altid skal medbringes til babysvømning. Sygesikringskortet kan også benyttes i skabene på Svømmestadion Danmark.

Der er mulighed for tilkøb af et ledsagerkort for yderligere én ledsager, som med dette kort kan opholde sig på kanten i forbindelse med undervisningen. Ledsagerkort købes for en periode, der svarer til den periode I er tilmeldt baby- eller småbørnssvømning. Klik på følgende link og dernæst på den linje, der handler om ledsagerkort, for at læse mere, og for at bestille et ledsagerkort: http://www.esbjergsk.dk/cms/EventOverview.aspx

Ledsagerkortet kodes på et sygesikringskort (ikke barnets) ved første svømmegang. Husk derfor at medbringe det sygesikringskort I ønsker ledsagerkortet kodet på.

Uden ledsagerkort koster det kr. 20,- hver undervisningsgang for en fodgængerbillet, som skal købes i receptionen i Svømmestadion Danmark.

 
Billeder og videooptagelse 
 
Esbjerg Svømmeklub vil gerne have muligheden for at tage billeder og optage videoer i løbet af sæsonen, til brug i nyheder på b.la Facebook og vores hjemmeside. Såfremt man ikke ønsker at fremgå i en sådan video eller på billeder, bedes man henvende sig til vores kontor.
 

Diplomer.

På dette niveau uddeles der et diplom ved sæsonafslutning som bevis på at man har gennemført dette niveau. Svømmerne bliver vurderet løbende og inden sidste undervisningsgang i sæsonen med henblik på at kunne gennemføre en række øvelser, som tager udgangs i holdets kompetence/slutmål.

 
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (4)

Søhest sølv 3-4 år (S-S)

Søhest Sølv - forældre/barn 3-4 år

Søhest sølv er holdet for klubbens svømmere i alderen 3-4 år som svømmer med en voksen ledsager. Forældre/barn svømning er en enestående måde at være aktiv sammen med sit barn på og få lidt kvalitetstid i en travl hverdag.

På Søhest Sølv arbejdes der videre med de færdigheder som er opnået på bronzeniveauet, bl.a. selvredning. Undervisningen er fuldstændig på børnenes præmisser og som søhest bliver man vandtilvænnet, lærer at begå sig i en svømmehal samt tilegner sig forskellige færdigheder i vandet ved hjælp af forskellige lege.

BEMÆRK, at Søhest sølv undervises i forskellige bassiner med forskellige vanddybder, men undervisningens kompetencemål er ens for dem alle.

Krav

For at tilmelde barnet til dette hold skal følgende kriterier opfyldes:

 • Barnet skal være 3-4 år
 • Én ledsager over 18 år, som barnet kender godt og er tryg ved, er med barnet i vandet sædvanligvis mor, far eller bedsteforældre
 • Den deltagende voksne skal være tryg ved vand og klar til at deltage aktivt i undervisningen, som bl.a. vil indeholde dyk under vandet

Information

 • Disse hold svømmer en gang ugentligt i lektioner á 30 min.
 • Disse hold deltager til Den store svømmedyst to gange årligt.

Undervisningens kompetencemål

 • Springe i vandet fra bassinkanten, vende rundt og tage fat i kanten
 • Lave bobler med mund og næse under vandet
 • Flyde på ryggen
 • Vende sig fra rygliggende til maveliggende og retur med aquaorm
 • Lave rygliggende raketstarter fra kanten
 • Svømme crawl-benspark med en aquaorm under armhulerne

  
Billeder og videooptagelse
 
Esbjerg Svømmeklub vil gerne have muligheden for at tage billeder og optage videoer i løbet af sæsonen, til brug i nyheder på b.la Facebook og vores hjemmeside. Såfremt man ikke ønsker at fremgå i en sådan video eller på billeder, bedes man henvende sig til vores kontor.
 

Diplomer.

På dette niveau uddeles der et diplom ved sæsonafslutning som bevis på at man har gennemført dette niveau. Svømmerne bliver vurderet løbende og inden sidste undervisningsgang i sæsonen med henblik på at kunne gennemføre en række øvelser, som tager udgangs i holdets kompetence/slutmål.

 
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (9)

Søhest guld 4-5 år (S-G)

Søhest Guld - forældre/barn 4-5 år

Søhest guld er holdet for klubbens svømmere i alderen 4-5 år som svømmer med en voksen ledsager. Forældre/barn svømning er en enestående måde at være aktiv sammen med sit barn på og få lidt kvalitetstid i en travl hverdag.

På Søhest Guld arbejdes der videre med de færdigheder som er opnået på sølvniveauet, bl.a. selvredning. Der skal endvidere arbejdes for at gøre klar til de kommende år, hvor der ikke er ledsager med i vandet. Som søhest lærer man at færdes i svømmehallen, blive tryg ved vand, have hovedet under vand, bevæge sig i vand og modtage en fælles besked. Hen mod slutningen af sæsonen lærer barnet at være i vandet, uden at en voksen er hos barnet hele tiden og bliver dermed klargjort til at gå til svømning alene på svømmeskolens næste niveau, delfinholdet.

BEMÆRK, at Søhest guld hold undervises i forskellige bassiner med forskellige vanddybder, men undervisningens kompetencemål er ens for dem alle.

Krav

For at tilmelde barnet til dette hold skal følgende kriterier opfyldes:

 

 • Barnet skal være 4-5 år
 • Én ledsager over 18 år, som barnet kender godt og er tryg ved, er med barnet i vandet sædvanligvis mor, far eller bedsteforældre
 • Den deltagende voksne skal være tryg ved vand og klar til at deltage aktivt i undervisningen, som bl.a. vil indeholde dyk under vandet

 

Information

 

 • Disse hold svømmer en gang ugentligt i lektioner á 30 min.
 • Disse hold deltager til Den store Svømmedyst to gange årligt.

 

Undervisningens kompetencemål

 

 • Spring i vandet fra bassinkanten og redde en ting/person ind til kanten
 • Slå en kolbøtte ud i vandet, siddende fra kanten eller fra en madras
 • Flyde på ryggen og derefter på maven
 • Lave raketstarter på ryg og på mave, helt udstrakt med langt glid
 • Svømme crawl-benspark med en plade eller bold i hænderne
 • Samle én genstand op fra på bunden i bassinets lave ende
 • Svømme fra kant til kant på egen hånd med eller uden hjælpemiddel

 

Billeder og videooptagelse
 
Esbjerg Svømmeklub vil gerne have muligheden for at tage billeder og optage videoer i løbet af sæsonen, til brug i nyheder på b.la Facebook og vores hjemmeside. Såfremt man ikke ønsker at fremgå i en sådan video eller på billeder, bedes man henvende sig til vores kontor.
 

Diplomer.

På dette niveau uddeles der et diplom ved sæsonafslutning som bevis på at man har gennemført dette niveau. Svømmerne bliver vurderet løbende og inden sidste undervisningsgang i sæsonen med henblik på at kunne gennemføre en række øvelser, som tager udgangs i holdets kompetence/slutmål.

 

 

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (7)

Søhest sølv-guld 3-5 år (S-SG)

Søhest Sølv-Guld - forældre/barn 3-5 år

Søhest sølv-guld er holdet for klubbens svømmere i alderen 3-5 år som svømmer med en voksen ledsager. Forældre/barn svømning er en enestående måde at være aktiv sammen med sit barn på og få lidt kvalitetstid i en travl hverdag.

På Søhest sølv-guld arbejdes der videre med de færdigheder som er opnået på bronzeniveauet, bl.a. selvredning. Undervisningen er fuldstændig på børnenes præmisser og som søhest bliver man vandtilvænnet, lærer at begå sig i en svømmehal samt tilegner sig forskellige færdigheder i vandet ved hjælp af forskellige lege, fx have hovedet under vand, bevæge sig i vand og modtage en fælles besked. Der skal endvidere arbejdes for at gøre klar til de kommende år, hvor der ikke er ledsager med i vandet.

BEMÆRK, at Søhest sølv-guld undervises i forskellige bassiner med forskellige vanddybder, men undervisningens kompetencemål er ens for dem alle.

Krav

For at tilmelde barnet til dette hold skal følgende kriterier opfyldes:

 • Barnet skal være 3-5 år
 • Én ledsager over 18 år, som barnet kender godt og er tryg ved, er med barnet i vandet sædvanligvis mor, far eller bedsteforældre
 • Den deltagende voksne skal være tryg ved vand og klar til at deltage aktivt i undervisningen, som bl.a. vil indeholde dyk under vandet

Information

 • Disse hold svømmer en gang ugentligt i lektioner á 30 min.
 • Disse hold deltager til Den store svømmedyst to gange årligt.

Undervisningens kompetencemål

 • Springe i vandet fra bassinkanten, vende rundt og tage fat i kanten, og redde en ting/person ind til kanten
 • Lave bobler med mund og næse under vandet
 • Flyde på ryggen og derefter på maven
 • Vende sig fra rygliggende til maveliggende og retur med aquaorm
 • Lave raketstarter på ryg og på mave, helt udstrakt med langt glid
 • Svømme crawl-benspark med en aquaorm og/eller plade eller bold i hænderne
 • Slå en kolbøtte ud i vandet, siddende fra kanten eller fra en madras
 • Samle én genstand op fra på bunden i bassinets lave ende
 • Svømme fra kant til kant på egen hånd med eller uden hjælpemiddel

Hold på Svømmestadion Danmark

Adgang til Svømmestadion Danmark kodes ved henvendelse i receptionen på barnets sygesikringskort ved første fremmøde, hvorfor barnets sygesikringskort altid skal medbringes til babysvømning. Sygesikringskortet kan også benyttes i skabene på Svømmestadion Danmark.

Der er mulighed for tilkøb af et ledsagerkort for yderligere én ledsager, som med dette kort kan opholde sig på kanten i forbindelse med undervisningen. Ledsagerkort købes for en periode, der svarer til den periode I er tilmeldt baby- eller småbørnssvømning. Klik på følgende link og dernæst på den linje, der handler om ledsagerkort, for at læse mere, og for at bestille et ledsagerkort: http://www.esbjergsk.dk/cms/EventOverview.aspx.

Ledsagerkortet kodes på et sygesikringskort (ikke barnets) ved første svømmegang. Husk derfor at medbringe det sygesikringskort I ønsker ledsagerkortet kodet på.

Uden ledsagerkort koster det kr. 20,- hver undervisningsgang for en fodgængerbillet, som skal købes i receptionen i Svømmestadion Danmark. 

Billeder og videooptagelse

Esbjerg Svømmeklub vil gerne have muligheden for at tage billeder og optage videoer i løbet af sæsonen, til brug i nyheder på b.la Facebook og vores hjemmeside. Såfremt man ikke ønsker at fremgå i en sådan video eller på billeder, bedes man henvende sig til vores kontor.

Diplomer.

På dette niveau uddeles der et diplom ved sæsonafslutning som bevis på at man har gennemført dette niveau. Svømmerne bliver vurderet løbende og inden sidste undervisningsgang i sæsonen med henblik på at kunne gennemføre en række øvelser, som tager udgangs i holdets kompetence/slutmål.

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Delfin begynderhold 5-8 år (D-beg)

Delfin begynderhold (5-8 år) 

Delfin begynderhold er et opsamlingshold for alle de nye svømmere som kommer til svømning. Holdet er for børn mellem 5-8 år, der aldrig har gået til svømmeundervisning før og er usikre ved det våde element, men gerne vil lære at færdes trygt i vandet uden hjælpemidler. Fokus vil her ligge på at lære de 13 selvredningsprincipper at kende. Når en deltager er klar vil vi flytte dem til vores bronze, sølv og guld hold, efter deres evner og alder. Hvis du er i tvivl om dit barn skal svømme på bronze eller tilvænnings niveau, så vælg tilvænning.

BEMÆRK, at Delfin begynderhold undervises i forskellige bassiner med forskellige vanddybder, men undervisningens kompetencemål er ens for dem alle.

Krav

 • For at tilmelde barnet til dette hold skal følgende kriterier opfyldes:
 • Barnet skal være 5-8 år
 • Barnet skal være utryg ved at komme i vandet og slippe kanten og bunden
 • Barnet skal være utryg ved at have hovedet under vandet
 • Barnet skal ikke have modtaget svømmeundervisning før

Information

 • Delfin begynderhold hold svømmer en gang ugentligt i lektioner á 30 min.
 • Delfin begynderhold deltager til Den store svømmedyst to gange årligt.

Undervisningens kompetencemål

 • Slå en kolbøtte
 • Svømme 2 baner uden hjælpemidler
 • Hente 3 genstande fra bunden med hænderne
 • Springe i vandet fra bassinkant
 • Rutsje i vandet fra en stor plade
 • Svømme 1 stilart over en distance på minimum 15 meter
 • Svømme 25m med eller uden hjælpemidler

 

Billeder og videooptagelse
 
Esbjerg Svømmeklub vil gerne have muligheden for at tage billeder og optage videoer i løbet af sæsonen, til brug i nyheder på b.la Facebook og vores hjemmeside. Såfremt man ikke ønsker at fremgå i en sådan video eller på billeder, bedes man henvende sig til vores kontor.
 

Diplomer.

På dette niveau uddeles der et diplom ved sæsonafslutning som bevis på at man har gennemført dette niveau. Svømmerne bliver vurderet løbende og inden sidste undervisningsgang i sæsonen med henblik på at kunne gennemføre en række øvelser, som tager udgangs i holdets kompetence/slutmål.


 
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (3)

Delfin bronze 5-8 år (D-B)

Delfin bronze (5-8 år) - for børn der er vandtilvænnede 

På delfin bronze vil vi bygge en bro fra at kunne redde sig selv, til at kunne begå sig sikkert i vandet. Hvis dit barn har svømmet tidligere, og er klar til at lære på egen hånd, er dette det korrekte valg. Hvis dit barn ikke har svømmet tidligere, men er vandtilvænnede (det vil sige: børn som er "vandhunde" og elsker at være i vand, men ikke kan svømme) og ikke er bange for at få hovedet under vandet, så vil det også være dette hold som er bedst.

BEMÆRK, at Delfin bronze undervises i forskellige bassiner med forskellige vanddybder, men undervisningens kompetencemål er ens for dem alle.

Krav

For at tilmelde barnet til dette hold skal følgende kriterier opfyldes:

 

 • Barnet skal være 5-8 år
 • Barnet skal være klar til at lære på egen hånd
 • Barnet skal have svømmet tidligere (fx gennemført Søhest hold eller tilsvarende) ELLER har ikke svømmet tidligere, men ikke er bange for at få hovedet under vandet.

 

Information

 

 • Delfin bronze hold svømmer en gang ugentligt i lektioner á 30 min.
 • Delfin bronze hold deltager til Den store svømmedyst to gange årligt.

 

Undervisningens kompetencemål

 

 • Slå en kolbøtte
 • Svømme 2 baner uden hjælpemidler
 • Hente 3 genstande fra bunden med hænderne
 • Springe i vandet fra bassinkant
 • Rutsje i vandet fra en stor plade
 • Svømme 1 stilart over en distance på minimum 15 meter
 • Svømme 25m med eller uden hjælpemidler

 

Billeder og videooptagelse
 
Esbjerg Svømmeklub vil gerne have muligheden for at tage billeder og optage videoer i løbet af sæsonen, til brug i nyheder på b.la Facebook og vores hjemmeside. Såfremt man ikke ønsker at fremgå i en sådan video eller på billeder, bedes man henvende sig til vores kontor.
 

Diplomer.

På dette niveau uddeles der et diplom ved sæsonafslutning som bevis på at man har gennemført dette niveau. Svømmerne bliver vurderet løbende og inden sidste undervisningsgang i sæsonen med henblik på at kunne gennemføre en række øvelser, som tager udgangs i holdets kompetence/slutmål.

 


Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (11)

Delfin sølv 5-9 år (D-S)

Delfin sølv (5-9 år) - let øvet 

På delfin sølv begynder vi at sammensætte de mange lærte bevægelser, således at børnene lærer at bevæge sig fra punkt til punkt. Dette hold vil typisk være for de børn som har svømmet i et års tid på egen hånd.

BEMÆRK, at Delfin sølv undervises i forskellige bassiner med forskellige vanddybder, men undervisningens kompetencemål er ens for dem alle.

Krav

For at tilmelde barnet til dette hold skal følgende kriterier opfyldes:

 

 • Barnet skal være 5-9 år
 • Barnet skal have gennemført Delfin bronze eller tilsvarende.
 • Barnet skal slå en kolbøtte
 • Barnet skal svømme 2 baner uden hjælpemidler
 • Barnet skal hente 3 genstande fra bunden med hænderne
 • Barnet skal springe i vandet fra bassinkant
 • Barnet skal rutsje i vandet fra en stor plade
 • Barnet skal svømme 1 stilart over en distance på minimum 15 meter

 

Information

 

 • Disse Delfin sølv hold svømmer en gang ugentligt i lektioner á 30 min.
 • Delfin sølv hold deltager til Den store svømmedyst to gange årligt.

 

Undervisningens kompetencemål

 

 • Udføre et hovedspring
 • Svømme 2 stilarter over en distance på minimum 15 meter
 • Stå på en bensparksplade
 • Svømme én bane fedtmulecrawl
 • Sætte af fra bassinkanten og glide til bassinmidten (kroppen skal være strømlinet og hovedet skal være under vand)
 • Udføre delfinhop på tværs af bassinet
 • Svømme 50m med eller uden hjælpemidler

 

Billeder og videooptagelse
 
Esbjerg Svømmeklub vil gerne have muligheden for at tage billeder og optage videoer i løbet af sæsonen, til brug i nyheder på b.la Facebook og vores hjemmeside. Såfremt man ikke ønsker at fremgå i en sådan video eller på billeder, bedes man henvende sig til vores kontor.
 
Billeder og video

Esbjerg Svømmeklub vil gerne have muligheden for at tage billeder og optage videoer i løbet af sæsonen, til brug i nyheder på b.la Facebook og vores hjemmeside. Såfremt man ikke ønsker at fremgå i en sådan video eller på billeder, bedes man henvende sig til vores kontor.

Diplomer.

På dette niveau uddeles der et diplom ved sæsonafslutning som bevis på at man har gennemført dette niveau. Svømmerne bliver vurderet løbende og inden sidste undervisningsgang i sæsonen med henblik på at kunne gennemføre en række øvelser, som tager udgangs i holdets kompetence/slutmål.

 


Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (18)

Delfin guld 6-9 år (D-G)

Delfin Guld (6-9 år) - øvet med en ugentlige træning

Delfin guld holdet er for børn mellem 6-9 år, der er klar til udfordringer så som at svømme uden hjælpemidler og på dybt vand. På delfin guld skal vi bygge en bro fra at kunne bevæge sig fra punkt til punkt, og frem mod at svømme de 4 stilarter. Dette hold vil typisk være for de børn som har svømmet 2-3 år på egen hånd.

BEMÆRK, at Delfin guld undervises i forskellige bassiner med forskellige vanddybder, men undervisningens kompetencemål er ens for dem alle.

Krav

For at tilmelde barnet til dette hold skal følgende kriterier opfyldes:

 

 • Barnet skal være 6-9 år
 • Barnets skal have gennemført Delfin bronze eller tilsvarende.
 • Barnet skal udføre et hovedspring
 • Barnet skal svømme 2 stilarter over en distance på minimum 15 meter
 • Barnet skal stå på en bensparksplade
 • Barnet skal svømme én bane fedtmulecrawl
 • Barnet skal sætte af fra bassinkanten og glide til bassinmidten (kroppen skal være strømlinet og hovedet skal være under vand)
 • Barnet skal udføre delfinhop på tværs af bassinet

 

Information

 

 • Disse Delfin guld hold svømmer en gang ugentligt i lektioner á 45 min.
 • Delfin guld hold deltager til Den store svømmedyst to gange årligt.

 

Undervisningens kompetencemål

 

 • Udføre et startspring fra skammel eller kanten
 • Udføre en saltovending
 • Svømme 3 stilarter over en distance på minimum 15 meter
 • Svømme 100 meter crawl eller rygcrawl uden hjælpemidler
 • Svømme 15 til 25 meter butterfly ben spark på ryggen
 • Kombinere to stilarter (fx kombinerer bryst-arme og crawl-ben)

 

Billeder og videooptagelse
 
Esbjerg Svømmeklub vil gerne have muligheden for at tage billeder og optage videoer i løbet af sæsonen, til brug i nyheder på b.la Facebook og vores hjemmeside. Såfremt man ikke ønsker at fremgå i en sådan video eller på billeder, bedes man henvende sig til vores kontor.

Diplomer.

På dette niveau uddeles der et diplom ved sæsonafslutning som bevis på at man har gennemført dette niveau. Svømmerne bliver vurderet løbende og inden sidste undervisningsgang i sæsonen med henblik på at kunne gennemføre en række øvelser, som tager udgangs i holdets kompetence/slutmål.


Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (9)

Delfin guld 6-9 år (2x ugenlig (D-Gx2)

Delfin Guld (6-9 år) - øvet med to ugentlige træning

Delfin guld holdet er for børn mellem 6-9 år, der er klar til udfordringer så som at svømme uden hjælpemidler og på dybt vand. På delfin guld skal vi bygge en bro fra at kunne bevæge sig fra punkt til punkt, og frem mod at svømme de 4 stilarter. Dette hold vil typisk være for de børn som har svømmet 2-3 år på egen hånd.

BEMÆRK, at Delfin guld undervises i forskellige bassiner med forskellige vanddybder, men undervisningens kompetencemål er ens for dem alle.

Krav

For at tilmelde barnet til dette hold skal følgende kriterier opfyldes:

 • Barnet skal være 6-9 år
 • Barnets skal have gennemført Delfin bronze eller tilsvarende.
 • Barnet skal udføre et hovedspring
 • Barnet skal svømme 2 stilarter over en distance på minimum 15 meter
 • Barnet skal stå på en bensparksplade
 • Barnet skal svømme én bane fedtmulecrawl
 • Barnet skal sætte af fra bassinkanten og glide til bassinmidten (kroppen skal være strømlinet og hovedet skal være under vand)
 • Barnet skal udføre delfinhop på tværs af bassinet

Information

 • Disse Delfin guld hold svømmer to gange ugentligt i lektioner á 45 min.
 • Delfin guld hold deltager til Den store svømmedyst to gange årligt.

Undervisningens kompetencemål

 • Udføre et startspring fra skammel eller kanten
 • Udføre en saltovending
 • Svømme 3 stilarter over en distance på minimum 15 meter
 • Svømme 100 meter crawl eller rygcrawl uden hjælpemidler
 • Svømme 15 til 25 meter butterfly ben spark på ryggen
 • Kombinere to stilarter (fx kombinerer bryst-arme og crawl-ben)
Billeder og videooptagelse
 
Esbjerg Svømmeklub vil gerne have muligheden for at tage billeder og optage videoer i løbet af sæsonen, til brug i nyheder på b.la Facebook og vores hjemmeside. Såfremt man ikke ønsker at fremgå i en sådan video eller på billeder, bedes man henvende sig til vores kontor.

Diplomer.

På dette niveau uddeles der et diplom ved sæsonafslutning som bevis på at man har gennemført dette niveau. Svømmerne bliver vurderet løbende og inden sidste undervisningsgang i sæsonen med henblik på at kunne gennemføre en række øvelser, som tager udgangs i holdets kompetence/slutmål.


Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

T-begynder 9-12 år (T-beg)

T-Begynder (9-12 år) - med én ugentlige træning

På T-holds niveauet vil der blive arbejdet med decideret teknik i svømningen. En korrekt teknik vil give færdigheder som kan bruges hele livet, uanset om det betyder leg, træning eller konkurrence.

På T-hold Begynder er for børn der er 9 år eller ældre, der aldrig rigtig har lært at svømme og gerne vil lære at færdes trygt i vandet. Holdet er en kombination af vandtilvænning og begyndersvømning for ældre børn. Svømmeundervisningen foregår på lavt vand og skal sikre, at barnet udvikler en tryghed ved vandet samt begyndende svømmefærdigheder. Barnet lærer at have hovedet under vand, slippe bunden med fødderne og kunne færdes rundt i bassinet både med og uden hjælpemidler. Målsætningen for T-begynder er at kunne svømme en bane (25 meter) uden hjælp.

BEMÆRK, at T-begynder undervises i forskellige bassiner med forskellige vanddybder, men undervisningens kompetencemål er ens for dem alle.

Krav

For at tilmelde barnet til dette hold skal følgende kriterier opfyldes:

 • Barnet skal være 9 år eller ældre
 • Barnet er ikke nødvendigvis tryg ved vand
 • Barnet skal ikke have modtaget svømmeundervisning før

 

Information

 

 • Disse T-begynder hold undervises én gang ugentligt i lektioner á 30 min.

 

Undervisningens kompetencemål

 

 • Være fortrolig med vandet
 • Flyde på maven og ryggen
 • Svømme 2 baner crawlben og rygcrawlben med plade
 • Hoppe i vandet fra kanten stående samt siddende hovedspring
 • Kendskab til dybt vand
 • Svømme 1 bane crawl eller rygcrawl uden hjælpemidler og uden pauser
 • Fortrolighed med dykning og undervandssvømning
 • Kendskab til butterflybevægelsen
 • Kolbøtter

 

Billeder og videooptagelse
 
Esbjerg Svømmeklub vil gerne have muligheden for at tage billeder og optage videoer i løbet af sæsonen, til brug i nyheder på b.la Facebook og vores hjemmeside. Såfremt man ikke ønsker at fremgå i en sådan video eller på billeder, bedes man henvende sig til vores kontor.
 

Diplomer.

På dette niveau uddeles der et diplom ved sæsonafslutning som bevis på at man har gennemført dette niveau. Svømmerne bliver vurderet løbende og inden sidste undervisningsgang i sæsonen med henblik på at kunne gennemføre en række øvelser, som tager udgangs i holdets kompetence/slutmål.

 


Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (4)

T-bronze 8-11 år (T-B)

T-Bronze (8-11 år) - med én ugentlige træning

På T-holds niveauet vil der blive arbejdet med decideret teknik i svømningen. En korrekt teknik vil give færdigheder som kan bruges hele livet, uanset om det betyder leg, træning eller konkurrence.

På T-hold bronze skal deltageren begynde at udvikle færdigheder til at komme gennem vandet på lettest mulig måde. Dette skal sikre at deltageren for en kropslig forståelse af bevægelserne som benyttes i vandet.

BEMÆRK, at T-bronze undervises i forskellige bassiner med forskellige vanddybder, men undervisningens kompetencemål er ens for dem alle.

Krav

For at tilmelde barnet til dette hold skal følgende kriterier opfyldes:

 • Barnet skal være 8-11 år
 • Barnets skal have gennemført Delfin guld, T-begynder eller tilsvarende.
 • Udføre et startspring fra skammel eller kanten
 • Udføre en saltovending
 • Svømme 3 stilarter over en distance på minimum 15 meter
 • Svømme 100 meter crawl eller rygcrawl uden hjælpemidler
 • Svømme 15 til 25 meter butterfly ben spark på ryggen
 • Kombinere to stilarter (fx kombinerer bryst-arme og crawl-ben)

Information

 • Disse T-bronze hold svømmer én gang ugentligt i lektioner á 45 min.
 • T-bronze hold deltager til Mini-stævne 2-4 gange årligt.

Undervisningens kompetencemål

 • Korrekt startspring fra skammel
 • Udføre korrekt saltovending
 • Svømme minimum 3 stilarter (crawl, ryg og bryst) med fokus på følgende:
         - Korrekt vejrtrækning til siden i crawl
         - Korrekt ben spark i brystsvømning
         - Korrekt fremføring og isætning af armtaget over vandet i rygcrawl
 • Kunne udføre korrekt streamline under vand
 • Svømme 200 meter crawl
 • Svømme 25 meter butterfly
 • Kombinere to stilarter (fx kombinerer bryst-arme og crawl-ben

 
Billeder og videooptagelse
 
Esbjerg Svømmeklub vil gerne have muligheden for at tage billeder og optage videoer i løbet af sæsonen, til brug i nyheder på b.la Facebook og vores hjemmeside. Såfremt man ikke ønsker at fremgå i en sådan video eller på billeder, bedes man henvende sig til vores kontor.

Diplomer.

På dette niveau uddeles der et diplom ved sæsonafslutning som bevis på at man har gennemført dette niveau. Svømmerne bliver vurderet løbende og inden sidste undervisningsgang i sæsonen med henblik på at kunne gennemføre en række øvelser, som tager udgangs i holdets kompetence/slutmål.


 

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (9)

T-sølv 8-12 år (1x ugenligt) (T-Sx1)

T-Sølv (8-12 år) - med én ugentlig træning

På T-holds niveauet vil der blive arbejdet med decideret teknik i svømningen. En korrekt teknik vil give færdigheder som kan bruges hele livet, uanset om det betyder leg, træning eller konkurrence.

På T-hold sølv skal deltageren forsætte at udvikle færdigheder til at komme gennem vandet på lettest mulig måde. Dette skal sikre at deltageren for en kropslig forståelse af bevægelserne som benyttes i vandet.

BEMÆRK, at T-sølv undervises i forskellige bassiner med forskellige vanddybder, men undervisningens kompetencemål er ens for dem alle.

Krav

For at tilmelde barnet til dette hold skal følgende kriterier opfyldes:

 • Barnet skal være 8-12 år
 • Barnets skal have gennemført Delfin guld, T-begynder, T-bronze eller tilsvarende
 • Udføre et startspring fra skammel eller kanten
 • Udføre en saltovending
 • Svømme 3 stilarter over en distance på minimum 15 meter
 • Svømme 100 meter crawl eller rygcrawl uden hjælpemidler
 • Svømme 15 til 25 meter butterfly ben spark på ryggen
 • Kombinere to stilarter (fx kombinerer bryst-arme og crawl-ben)

Information

 • Disse T-sølv hold svømmer én gang ugentligt i lektioner á 45 til 60 min.
 • T-sølv hold deltager til Mini-stævne 2-4 gange årligt

Undervisningens kompetencemål

 • Korrekt startspring fra skammel
 • Udføre korrekt saltovending
 • Svømme 4 stilarter (crawl, ryg, bryst og butterfly) med fokus på følgende:
- Korrekt vejrtrækning til siden i crawl
- Korrekt ben spark i brystsvømning
- Korrekt fremføring og isætning af armtaget over vandet i rygcrawl
- Korrekt timing mellem benspark og armtag i butterfly ("kick hands in, kick hands out")
 • Kunne udføre korrekt streamline og butterfly benspark under vand
 • Svømme 200 meter crawl
 • Svømme 25 meter butterfly
 • Kombinere to stilarter (fx kombinerer bryst-arme og crawl-ben)
Billeder og videooptagelse
 
Esbjerg Svømmeklub vil gerne have muligheden for at tage billeder og optage videoer i løbet af sæsonen, til brug i nyheder på b.la Facebook og vores hjemmeside. Såfremt man ikke ønsker at fremgå i en sådan video eller på billeder, bedes man henvende sig til vores kontor.
 

Diplomer.

På dette niveau uddeles der et diplom ved sæsonafslutning som bevis på at man har gennemført dette niveau. Svømmerne bliver vurderet løbende og inden sidste undervisningsgang i sæsonen med henblik på at kunne gennemføre en række øvelser, som tager udgangs i holdets kompetence/slutmål.

 


Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (6)

T-sølv 8-12 år (2x ugenlig) (T-Sx2)

T-Sølv (8-12 år) - med to ugentlige træning

På T-holds niveauet vil der blive arbejdet med decideret teknik i svømningen. En korrekt teknik vil give færdigheder som kan bruges hele livet, uanset om det betyder leg, træning eller konkurrence.

På T-hold sølv skal deltageren forsætte at udvikle færdigheder til at komme gennem vandet på lettest mulig måde. Dette skal sikre at deltageren for en kropslig forståelse af bevægelserne som benyttes i vandet.

BEMÆRK, at T-sølv undervises i forskellige bassiner med forskellige vanddybder, men undervisningens kompetencemål er ens for dem alle.

Krav

For at tilmelde barnet til dette hold skal følgende kriterier opfyldes:

 • Barnet skal være 8-12 år
 • Barnets skal have gennemført Delfin guld, T-begynder, T-bronze eller tilsvarende
 • Udføre et startspring fra skammel eller kanten
 • Udføre en saltovending
 • Svømme 3 stilarter over en distance på minimum 15 meter
 • Svømme 100 meter crawl eller rygcrawl uden hjælpemidler
 • Svømme 15 til 25 meter butterfly ben spark på ryggen
 • Kombinere to stilarter (fx kombinerer bryst-arme og crawl-ben)

 

Information

 • Disse T-sølv hold svømmer to gange ugentligt i lektioner á 45 til 60 min.
 • T-sølv hold deltager til Mini-stævne 2-4 gange årligt

 

Undervisningens kompetencemål

 • Korrekt startspring fra skammel
 • Udføre korrekt saltovending
 • Svømme 4 stilarter (crawl, ryg, bryst og butterfly) med fokus på følgende:
- Korrekt vejrtrækning til siden i crawl
- Korrekt ben spark i brystsvømning
- Korrekt fremføring og isætning af armtaget over vandet i rygcrawl
- Korrekt timing mellem benspark og armtag i butterfly ("kick hands in, kick hands out")
 • Kunne udføre korrekt streamline og butterfly benspark under vand
 • Svømme 200 meter crawl
 • Svømme 25 meter butterfly
 • Kombinere to stilarter (fx kombinerer bryst-arme og crawl-ben)

 

Billeder og videooptagelse
 
Esbjerg Svømmeklub vil gerne have muligheden for at tage billeder og optage videoer i løbet af sæsonen, til brug i nyheder på b.la Facebook og vores hjemmeside. Såfremt man ikke ønsker at fremgå i en sådan video eller på billeder, bedes man henvende sig til vores kontor.
 

Diplomer.

På dette niveau uddeles der et diplom ved sæsonafslutning som bevis på at man har gennemført dette niveau. Svømmerne bliver vurderet løbende og inden sidste undervisningsgang i sæsonen med henblik på at kunne gennemføre en række øvelser, som tager udgangs i holdets kompetence/slutmål.

 


Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (3)

T-guld 1 (T-G-1)

T-guld 1

T-guld er det første skridt i vores konkurrenceafdeling.
 
På T-guld er målet at lære børnene korrekt teknik i alle 4 stilarter, samt starter, vendinger og de dertilhørende tekniske detaljer. Det er også på T-guld at svømmerne begynder at deltage i flere stævner, heriblandt mange af dem udenbys. Her er det primære mål, at svømmerne skal forsøge at overføre de tekniske ting, de lærer igennem træning til en konkurrencesituation.

Det er vigtigt at understrege, at vi på T-guld ikke svømmer konkurrence for at vinde medaljer. Men vi svømmer konkurrencer, fordi svømmerne skal lære, at teknik kræver arbejde, og at det er en proces. Samtidig så giver konkurrencer et stærk socialt fællesskab, som er altafgørende for svømmernes trivsel igennem hele deres "svømmekarriere"

På T-guld er målet, at teknikken skal indlæres på en sjov og varierende måde, således at svømning bliver en sjov og lærerig oplevelse, hver gang de møder op i svømmehallen.

Bemærk!
Al optagelse af nye svømmere på dette hold foregår via henvendelse til Esbjerg Svømmeklubs Breddechef samt T-guld ansvarlige: Mikkel Møller på enten telefon: 61423343 eller på mail: mm@esbjergsk.dk
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

T-guld 2 (T-G-2)

T-guld 2

T-guld er det første skridt i vores konkurrenceafdeling.
På T-guld er målet at lære børnene korrekt teknik i alle 4 stilarter, samt starter, vendinger og de dertilhørende tekniske detaljer. Det er også på T-guld at svømmerne begynder at deltage i flere stævner, heriblandt mange af dem udenbys. Her er det primære mål, at svømmerne skal forsøge at overføre de tekniske ting, de lærer igennem træning til en konkurrencesituation.

Det er vigtigt at understrege, at vi på T-guld ikke svømmer konkurrence for at vinde medaljer. Men vi svømmer konkurrencer, fordi svømmerne skal lære, at teknik kræver arbejde, og at det er en proces. Samtidig så giver konkurrencer et stærk socialt fællesskab, som er altafgørende for svømmernes trivsel igennem hele deres "svømmekarriere"

På T-guld er målet, at teknikken skal indlæres på en sjov og varierende måde, således at svømning bliver en sjov og lærerig oplevelse, hver gang de møder op i svømmehallen.

Bemærk!
Al optagelse af nye svømmere på dette hold foregår via henvendelse til Esbjerg Svømmeklubs Breddechef samt T-guld ansvarlige: Mikkel Møller på enten telefon: 61423343 eller på mail: mm@esbjergsk.dk
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Ungdom begynder, 12-16 år (U-beg)

Ungdom Begynder - med én ugentlige træning

Ungdom Begynder er for børn der er 12 år eller ældre, der aldrig rigtig har lært at svømme og gerne vil lære at færdes trygt i vandet. Holdet er en kombination af vandtilvænning og begyndersvømning for ældre børn. Svømmeundervisningen foregår på lavt vand og skal sikre, at barnet udvikler en tryghed ved vandet samt begyndende svømmefærdigheder. Barnet lærer at have hovedet under vand, slippe bunden med fødderne og kunne færdes rundt i bassinet både med og uden hjælpemidler. Målsætningen for Ungdom begynder er at kunne svømme en bane (25 meter) uden hjælp.

Krav

For at tilmelde barnet til dette hold skal følgende kriterier opfyldes:


 • Barnet skal være 12 år eller ældre
 • Barnet er ikke nødvendigvis tryg ved vand
 • Barnet skal ikke have modtaget svømmeundervisning før


Information


 • Disse Ungdom begynder hold undervises én gang ugentligt i lektioner á 30 min.Undervisningens kompetencemål


 • Være fortrolig med vandet
 • Flyde på maven og ryggen
 • Svømme 2 baner crawlben og rygcrawlben med plade
 • Hoppe i vandet fra kanten stående samt siddende hovedspring
 • Kendskab til dybt vand
 • Svømme 1 bane crawl eller rygcrawl uden hjælpemidler og uden pauser
 • Fortrolighed med dykning og undervandssvømning
 • Kendskab til butterflybevægelsen
 • Kolbøtter


Billeder og video

Esbjerg Svømmeklub vil gerne have muligheden for at tage billeder og optage videoer i løbet af sæsonen, til brug i nyheder på b.la Facebook og vores hjemmeside. Såfremt man ikke ønsker at fremgå i en sådan video eller på billeder, bedes man henvende sig til vores kontor.Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Ungdomssvømning (3x ugenligt) (UNGx3)

Ungdomssvømning (11-16 år) - med tre ugentlige træning

Ikke alle svømmere træder hele vejen op af elitestigen, men ønsker stadig at dyrke banesvømningen, både som en træningsform og til enkelte stævner. Vi har mange som ønsker at blive bedre svømmere efter at de har gået til svømning i skoletiden. På klubbens ungdoms svømning er det muligt at få disse ønsker opfyldt.

Ungdomssvømning er for svømmere der er mellem 11-16 år og som ønsker at være svømmeteknisk stærke på distancen. Ud over finpudsning af svømmeteknikken, introduceres også discipliner som vandpolo og livredning. Det lægges op til at holdet også får en social profil, sådan at svømmerne lærer hinanden at kende og ser svømning som en fritidsaktivitet.

BEMÆRK, at Ungdomssvømning undervises i forskellige bassiner med forskellige vanddybder, men undervisningens kompetencemål er ens for dem alle.

Husk at medbringe shorts og T-shirt til landtræningen.

Krav

For at tilmelde barnet til dette hold skal følgende kriterier opfyldes:

 • Barnet skal være 11-16 år
 • Svømmeren skal kunne svømme stilsikkert i crawl og rygcrawl over længere distancer (dvs. mere end 100 meter).
 • Svømmeren skal kunne svømme stilsikkert brystsvømning over kortere distancer (25 meter).
 • Svømmeren skal have mod på at lære andre vandaktiviteter at kende.

Information

 • Disse Ungdomssvømningshold svømmer 3 gange ugentligt i lektioner á 60-75 min.
 • Ungdomssvømningshold har mulighed for at deltage klubstævner.

Undervisningens kompetencemål

 • Svømme 200 meter teknisk stilsikker crawl og rygcrawl med vendinger og uden pause.
 • Svømme 100 meter teknisk stilsikker brystsvømning med vendinger og uden pause.
 • Svømme 25 meter butterfly.
 • Startspring fra skammel.
 • Svømme 50 meter med tøj (livredning).
 • Bjærge person 12,5 meter (livredning).
 • Hente genstande på bunden af dybt vand.
 • Introduktion til alternative vandaktiviteter f.eks. vandpolo og livredningssport.
 • Introduktion til bevægelsestræning på land.

 

Billeder og video

Esbjerg Svømmeklub vil gerne have muligheden for at tage billeder og optage videoer i løbet af sæsonen, til brug i nyheder på b.la Facebook og vores hjemmeside. Såfremt man ikke ønsker at fremgå i en sådan video eller på billeder, bedes man henvende sig til vores kontor.

 


Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Ungdomssvømning 11-16 år (UNG)

Ungdomssvømning (11-16 år) - med én ugentlige træning

Ikke alle svømmere træder hele vejen op af elitestigen, men ønsker stadig at dyrke banesvømningen, både som en træningsform og til enkelte stævner. Vi har mange som ønsker at blive bedre svømmere efter at de har gået til svømning i skoletiden. På klubbens ungdoms svømning er det muligt at få disse ønsker opfyldt.

Ungdomssvømning er for svømmere der er mellem 11-16 år og som ønsker at være svømmeteknisk stærke på distancen. Ud over finpudsning af svømmeteknikken, introduceres også discipliner som vandpolo og livredning. Det lægges op til at holdet også får en social profil, sådan at svømmerne lærer hinanden at kende og ser svømning som en fritidsaktivitet.

BEMÆRK, at Ungdomssvømning undervises i forskellige bassiner med forskellige vanddybder, men undervisningens kompetencemål er ens for dem alle.

Husk at medbringe shorts og T-shirt til landtræningen.

Krav

For at tilmelde barnet til dette hold skal følgende kriterier opfyldes:

 

 • Barnet skal være 11-16 år
 • Svømmeren skal kunne svømme stilsikkert i crawl og rygcrawl over længere distancer (dvs. mere end 100 meter).
 • Svømmeren skal kunne svømme stilsikkert brystsvømning over kortere distancer (25 meter).
 • Svømmeren skal have mod på at lære andre vandaktiviteter at kende.

 

Information

 

 • Disse Ungdomssvømningshold svømmer 1 gang ugentligt i lektioner á 60-75 min.
 • Ungdomssvømningshold har mulighed for at deltage klubstævner.

 

Undervisningens kompetencemål

 

 • Svømme 200 meter teknisk stilsikker crawl og rygcrawl med vendinger og uden pause.
 • Svømme 100 meter teknisk stilsikker brystsvømning med vendinger og uden pause.
 • Svømme 25 meter butterfly.
 • Startspring fra skammel.
 • Svømme 50 meter med tøj (livredning).
 • Bjærge person 12,5 meter (livredning).
 • Hente genstande på bunden af dybt vand.
 • Introduktion til alternative vandaktiviteter f.eks. vandpolo og livredningssport.
 • Introduktion til bevægelsestræning på land.

Billeder og video.

Esbjerg Svømmeklub vil gerne have muligheden for at tage billeder og optage videoer i løbet af sæsonen, til brug i nyheder på b.la Facebook og vores hjemmeside. Såfremt man ikke ønsker at fremgå i en sådan video eller på billeder, bedes man henvende sig til vores kontor.


Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (3)

Livredningshold (9-16 år) (Livrd)

Livredningshold (9-16 år) - med én ugentlige træning

Esbjerg Svømmeklub starter et nyt og spændende hold op til september 2017. Holdet byder på et virvar af aktiviteter og træning i livredning.

 

 • Undervisning i hjerte-lunge-redning på dukker, og med hjertestarter.
 • Undervisning i konkurrencelivredning, samt de underelementer man kan blive udsat for til et stævne
 • Crawl-svømning og forbedring her.
 • Massere af forhindringsbaner - hvor kun din og trænerens fantasier sætter grænser
 • Afprøve en masse forskelligt udstyr.

 

Træning i livredning er sjov og alsidig. Og ikke nok med at du lærer at redde liv, du bliver samtidigt også en bedre svømmer. Holdet træner i de mange forskellige konkurrenceformer, der findes inden for livredning, således at alle kan føle sig udfordret. Livredning er et godt alternativ til almindelig svømning.

Disciplinerne inden for konkurrencelivredning spænder over fx 200 m forhindringssvømning, bjærgning af dukker og til svømning med finner.

Krav

For at tilmelde barnet til dette hold skal følgende kriterier opfyldes: 

 

 • er mellem 9 og 17 år
 • elsker at være i vandet og deltage i mange aktiviteter
 • kan svømme 100 meter i bassin
 • har lyst til at lære mere om livredning
 • kan lide udfordringer
 • har lyst til at være fysisk aktiv

 

 

 

Information

Disse Livredningshold svømmer 1 gang ugentligt i lektioner á 60 min.

Træning kan foregår på strandet på andre tidspunkt (svømmere vil blive oplyst om det i god tid)

Livredningshold har mulighed for at deltage klubstævner.

 
 
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

K-bronze drenge (K-B-B)
Al optagelse af nye svømmere på dette hold foregår via henvendelse til Esbjerg Svømmeklubs 2. holdstræner, Kris Wesselink, tlf.: 24 85 63 62 eller kw@esbjergsk.dk
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

K-bronze piger (K-B-P)
Al optagelse af nye svømmere på dette hold foregår via henvendelse til Esbjerg Svømmeklubs 2. holdstræner, Kris Wesselink, tlf.: 24 85 63 62 eller kw@esbjergsk.dk
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

K-sølv (K-S)
Al optagelse af nye svømmere på dette hold foregår via henvendelse til Esbjerg Svømmeklubs 2. holdstræner, Kris Wesselink, tlf.: 24 85 63 62 eller kw@esbjergsk.dk
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (0)

K-guld (K-G)
Al optagelse af nye svømmere på dette hold foregår via henvendelse til Esbjerg Svømmeklubs klubchef, Brian Daniel Marshall.: 22 73 69 64 eller bdm@esbjergsk.dk
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

K-sprint (K-SP)

Al optagelse af nye svømmere på dette hold foregår via henvendelse til Esbjerg Svømmeklubs 2. holdstræner, Kris Wesselink, tlf.: 24 85 63 62 eller kw@esbjergsk.dk

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

K-Masters TRI (K-M)

K-Masters TRI

Esbjerg Svømmeklub har en lang tradition for at skabe resultater på Masters- og triatlon/ironmanniveau både i Danmark og ude i verden. På dette hold kan du være en del af vores program, hvor du i samarbejde med vores trænerteam kan udvikle dit potentiale.

Svømmere på dette hold har mange forskellige baggrunde i svømmeverdenen: voksen undervisningshold, motionssvømning, tidligere konkurrencesvømmere, masterssvømning, triatlon eller måske åbent-vand-svømning.

Svømmere på K-Masters TRI får tilbudt individuelt møde med holdets ansvarlige træner og får individuel udviklingsplan til træning og stævner. Svømmere på holdet trænes efter programmer og vi forventer seriøs indstilling og indsats ved træning og lyst til at deltage i stævner i svømmehal, TRI events og/eller åbent-vand. Stævne i svømmehal kunne inkludere Klubmesterskab, Vestkyst Cup og Danish International Swim Cup her i Esbjerg og DM-Masters.

Træningen foregår i Svømmestadion Danmark. Morgentræning mandag til fredag efter aftale med den ansvarlige træner for holdet. Bemærk, at træningstider og –sted kan ændre sig ved skoleferier og helligdage.

Før du tilmelder dig dette hold skal du kontakte Brian Daniel Marshall, klubchef, bdm@esbjergsk.dk 


Generelle informationer

Idet træningen på holdet foregår på Svømmestadion Danmark vil hvert medlem få udleveret et personligt adgangskort til Svømmestadion Danmark.

Adgangskortet er kun gyldigt i forbindelse med K-Masters TRI holdets træningstider.

Alle henvendelser vedr. adgangskort til Svømmestadion Danmark bedes rettet til klubbens kortadministrator:

Thomas Stub

20 62 13 50

stub@esbjergsk.dk

Svømmebriller er påkrævet (ikke dykkermaske) og badehætte anbefales til langt hår. Sørg alternativt for, at håret er sat med hårelastik.

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

K-X (K-X)
Al optagelse af nye svømmere på dette hold foregår via henvendelse til Esbjerg Svømmeklubs klubchef, Brian Daniel Marshall.: 22 73 69 64 eller bdm@esbjergsk.dk
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Elite Ekstern (ELEks)

Lukket hold for eksternt tilknyttede elitesvømmere. Kun administrativ tilmelding.

Spørgsmål kan rettes til Esbjerg Svømmeklubs klubchef, Brian Daniel Marshall.: 22 73 69 64 eller bdm@esbjergsk.dk

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (0)

Voksen XL-motion (VokXL)

Voksen XL-motion

Svømning er den bedste form for motion, når man er overvægtig, men det kan være lidt svært at komme i gang. Meld dig til nu, så har du allerede taget det største skridt.


Undervisningen består både af vandbasis, motionsøvelser og mere konkret svømmeundervisning.
Det er ikke en forudsætning, at man skal være vandtilvænnet for at være tilmeldt dette hold.

Bemærk

 • Pensionister (fra 60 år) får 40% rabat

Krav

For at tilmelde dig dette hold skal du:

 • Være over 17 år
 
 
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Voksen kvindesvømning (VOKkv)

Voksen kvindesvømning

Holdet er KUN for kvinder og henvender sig til kvinder i alderen 17+ der ønsker at dyrke motion og bevæge sig i vand.
Undervisningen består både af vandbasis, motionsøvelser og mere konkret svømmeundervisning.
Det er ikke en forudsætning, at man skal være vandtilvænnet for at være tilmeldt dette hold.

Bemærk

 • Pensionister (fra 60 år) får 40% rabat 

Krav

For at tilmelde dig dette hold skal du:

 • Være over 17 år og kvindelige køn

 

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Voksen Motion svømning (VOKmo)

Voksen Motion svømning

Motionssvømning er et hold for voksne, der ønsker at svømme på egne præmisser. Du bestemmer selv hvad og hvor meget du ønsker at svømme, men vores livredder på bassinkanten er altid klar til at svare på spørgsmål og give råd og vejledning. Vi har mange motionshold på forskellige tidspunkter og i forskellige svømmehaller i Esbjerg. 

Bemærk

 • Pensionister (fra 60 år) får 40% rabat
Krav

For at tilmelde dig dette hold skal du:

 • Være over 17 år

 
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (5)

Voksen svømmetræning (Vsvtr)

Voksen svømmetræning

Voksen svømmetræning er for dig, der vil svømme efter et program og få mere opbakning og hjælp til at blive en bedre svømmer. Der kan være stor spredning i alder og svømmernes forudsætninger på dette hold.

Nogle har holdt en kortere eller længere pause fra svømning. Nogle kommer fra voksen undervisningshold andre fra vores motions svømmehold. Andre igen er tidligere konkurrencesvømmere, mastersvømmere, triatleter eller åbent-vand-svømmere.

Der trænes efter programmer baseret på niveau og målsætninger og hver svømmer kan finde et program der passer den enkelte. Foretrækker du sprint, kort program eller måske distancesvømning? Vi tilbyder programmer der passer dig og dine interesser.

At træne efter dit eget program og have en træner på bassinkanten hjælper dig til at yde lidt mere og måske kan det motivere dig ekstra, at du er omgivet af svømmere med samme interesse som dig selv.

Voksen svømmetræning giver mulighed for at træne flere gange i ugen. Hvor mange gange du vil træne bestemmer du selv. Vi er altid klar til at hjælpe dig i din træning.


Krav

For at tilmelde dig dette hold skal du:

 • Være over 16 år
 • Kunne svømme mindst crawl og rygcrawl og kunne klare sig selvstændigt på dybt vand.
 • Være fuldstændig trygge ved at være i vandet.
 • Spørg os til råds, hvis du er i tvivl.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Voksen tilvænnings (halvsæson) (VVT6)

Voksen vandskræk/tilvænnings hold

Holdet er for voksne, der ønsker at blive dus med vandet. Du kan være vandskræk eller blot have det svært med fx at få hovedet under vandet eller at slippe bassinbunden.

Undervisningen foregår på hold, men tager i høj grad afsæt i individuelle behov og forudsætninger. De andre deltagere og jeres indbyrdes relation på holdet har dog en betydelig rolle i udviklingen, da I kommer til at hjælpe og støtte hinanden for at fremme den bedste og hurtigste udvikling.

Det er et intenst forløb, og du skal være klar til at konfrontere de udfordringer, som du selv og de andre på holdet møder i forløbet.

Udgangspunktet for vandtilvænningen er de fire grundfærdigheder elementskift, vejrtrækning, balance og bevægelse.

En eller flere kompetente undervisere skaber den nødvendige sikkerhed og tryghed i gruppen og rammen, så læringen og udviklingen kan være i fokus.

Vi drømmer om, at alle esbjergensere kan svømme, og din deltagelse i dette forløb er et svømmetag i den retning. At kunne svømme åbner en helt ny verden af oplevelser og muligheder, som bør være alle forundt at kunne forfølge trygt og sikkert.

Det er målet, at du efter vandtilvænningsforløbet er tryg ved at gå i vandet, hvor du kan bunde, at du er dus med at få vand i ansigtet, at få ansigtet i vand, at få hele hovedet under vandoverfladen, at holde vejret under vand, puste ud under vandet og kontrollere vejrtrækningen omkring vandoverfladen. Du vil vide og have erfaret, at vandet kan bære dig. Formodentlig tør du slippe bassinbunden og dermed flyde i vandet på både maven og ryggen. Du vil have lært at rejse dig fra liggende til stående i vandet, at i nogen grad at skabe fremdrift over kortere afstande samt at kravle på land fra vandet. Du skal med andre ord kunne klare og redde dig selv på lavt vand.

Når du kan det, er du klar til at starte på Voksen begynderhold eller til at deltage på et af vores andre tilbud til voksne i Esbjerg Svømmeklub.

Det er dog muligt, at endnu et vandtilvænningsforløb vil være påkrævet, men vi ved, at det ofte kan lade sig gøre i dette intensive forløb, hvis du griber chancen.

Information

 • Disse Voksen let øvet hold svømmer én gang ugentligt i halv sæson.

Bemærk

Svømmebriller er påkrævet (ikke dykkermaske) og badehætte anbefales til langt hår. Sørg alternativt for, at håret er sat med hårelastik.

Krav

For at tilmelde dig dette hold skal du:

 • Være fyldt 16 år og have behov for vandtilvænning
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Voksen tilvænnings (helsæson) (VVT)

Voksen vandskræk/tilvænnings hold

Holdet er for voksne, der ønsker at blive dus med vandet. Du kan være vandskræk eller blot have det svært med fx at få hovedet under vandet eller at slippe bassinbunden.

Undervisningen foregår på hold, men tager i høj grad afsæt i individuelle behov og forudsætninger. De andre deltagere og jeres indbyrdes relation på holdet har dog en betydelig rolle i udviklingen, da I kommer til at hjælpe og støtte hinanden for at fremme den bedste og hurtigste udvikling.

Det er et intenst forløb, og du skal være klar til at konfrontere de udfordringer, som du selv og de andre på holdet møder i forløbet.

Udgangspunktet for vandtilvænningen er de fire grundfærdigheder elementskift, vejrtrækning, balance og bevægelse.

En eller flere kompetente undervisere skaber den nødvendige sikkerhed og tryghed i gruppen og rammen, så læringen og udviklingen kan være i fokus.

Vi drømmer om, at alle esbjergensere kan svømme, og din deltagelse i dette forløb er et svømmetag i den retning. At kunne svømme åbner en helt ny verden af oplevelser og muligheder, som bør være alle forundt at kunne forfølge trygt og sikkert.

Det er målet, at du efter vandtilvænningsforløbet er tryg ved at gå i vandet, hvor du kan bunde, at du er dus med at få vand i ansigtet, at få ansigtet i vand, at få hele hovedet under vandoverfladen, at holde vejret under vand, puste ud under vandet og kontrollere vejrtrækningen omkring vandoverfladen. Du vil vide og have erfaret, at vandet kan bære dig. Formodentlig tør du slippe bassinbunden og dermed flyde i vandet på både maven og ryggen. Du vil have lært at rejse dig fra liggende til stående i vandet, at i nogen grad at skabe fremdrift over kortere afstande samt at kravle på land fra vandet. Du skal med andre ord kunne klare og redde dig selv på lavt vand.

Når du kan det, er du klar til at starte på Voksen begynderhold eller til at deltage på et af vores andre tilbud til voksne i Esbjerg Svømmeklub.

Det er dog muligt, at endnu et vandtilvænningsforløb vil være påkrævet, men vi ved, at det ofte kan lade sig gøre i dette intensive forløb, hvis du griber chancen.

Information

 • Disse Voksen let øvet hold svømmer én gang ugentligt i hel sæson.
 

Bemærk

Svømmebriller er påkrævet (ikke dykkermaske) og badehætte anbefales til langt hår. Sørg alternativt for, at håret er sat med hårelastik.

Krav

For at tilmelde dig dette hold skal du:

 • Være fyldt 16 år og have behov for vandtilvænning

 
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Voksen begynder (VBeg)

Voksen Begynder

Voksen begynder er for dig, som gerne vil lære at svømme. Der tages højde for den enkeltes niveau på holdet, hvor crawl, rygcrawl og brystsvømning øves. Målet er at den enkelte svømmer opnår en genkendelig svømning med korrekt vejrtrækning over kortere distancer.

Information

 

 • Disse Voksen begynder hold svømmer én gang ugentligt i halv sæson. 

 

Krav

For at tilmelde dig dette hold skal du:

 • Være over 17 år

Pensum

 • Korrekte crawlben i forskellige positioner
 • Balance i vandet
 • Genkendelig crawl, rygcrawl og brystsvømning med vejrtrækning
 • Dykning og undervandssvømning
 • Rotation om egen akse

 

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (2)

Voksen crawl kursus (VCr)

Voksen Crawl

Crawl er ved at finde sin plads som den foretrukne stilart i svømning. Før i tiden var det brystsvømning som var den klart største svømmeform, men efterhånden som triatlon og åbent vands svømning er kommet frem er efterspørgslen på crawl blevet stor.

I Esbjerg Svømmeklub har vi oprettet et kursus i crawl. Holdet er tiltænkt alle de som ønsker at booste deres crawlsvømning. Det er muligt at deltage på holdet, så længe man ikke er bange for vand. Hertil har vi et voksen vandskræk/tilvænnings hold hele sæsonen (se tilmeldinger).

Vi bygger stilarten crawl op fra bunden, og således vil alle kunne være med. Vi sørger for at niveauet differentieres således at alle bliver udfordret på det niveau hvor de befinder sig.

Dette crawlforløb kan med fordel kombineres med et almindeligt voksen svømning hold. Dette her fordelen at det lærte på crawlforløbet bliver brugt og gentaget før der bliver bygget ovenpå.

Information

 • Disse Voksen crawl kursus svømmer én gang ugentligt i 7 eller 8 uger.
 

Krav

 • For at tilmelde dig dette hold skal du:
 • Være over 17 år
 • Være tryg ved dybt vand

Pensum

 • Balance og krop position i vandet
 • Korrekte crawlben i forskellige positioner
 • Crawl over- og underarmstage
 • Genkendelig crawl med vejrtrækning

 

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (3)

Lukket hold DL (LukDL)
Lukket hold - kontakt kontoret 30206115
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Lukket hold Bydelsprojekt 3i1 (LukKV)
Lukket hold.
Kontakt Esbjerg Svømmeklub:30 20 61 15 / klubhus@esbjergsk.dk
eller Idræt for alle: ems@b3i1.dk / km@b3i1.dk
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (2)