Seneste nyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

West Swim’s Venner

den 26. juni 2020 kl. 16.00

Bankohallen, Ravnevej 2, 6705 Esbjerg Ø

1. 1. Valg af dirigent.

2. 2. Afgivelse af beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. 4. Vedtagelse af næste års kontingent.

5. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

På valg er Birthe Rasmussen og Egon Olsen. Begge modtager genvalg.

Derudover skal der vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer

6. 6. Valg af revisor og suppleant

7. 7. Behandling af indkomne forslag:

Drøftelse af medarbejder situationen

Indberetninger via face book

Evt. face book konkurrence.

8. 8. Eventuelt.

Vi vil gerne opfordre til at alle hjælpere, der har mulighed for at deltage, møder op.

Deltagelse i generalforsamlingen kræver gyldigt medlemskab af West Swim’s Venner. Skulle der være én eller flere der ikke har et medlemskort, kan det købes før generalforsamlingen for 20 kr. (almindeligt medlemskort).

Efter generalforsamlingen vil West Swim’s Venner være vært ved et let traktement og øl, vand og kaffe.

Af hensyn til maden skal tilmelding ske senest den 22.6.2020 til Egon Olsen på egonolsen@youmail.dk eller 29 25 52 91.