Seneste nyheder

Generalforsamlingen blev afholdt i klubhuset den 20. marts.

Referatet findes her.

På valget til bestyrelsen blev Michael Kousgaard valgt som ny kasserer. Han afløser Birthe Rasmussen, der ikke ønskede genvalg. Til de øvrige poster blev valgt Per Andersen, Jacob Holm og Peter Lund Hansen. Preben Vogt og Stefan Andersen fratrådte bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af:

  • Jørgen Rathschau Sørensen, formand
  • Michael Kousgaard, kasserer
  • Bent Eenberg
  • Lise Mondrup
  • Flemming Vagtborg
  • Per Andersen
  • Jacob Holm
  • Peter Lund Hansen

Til suppleanter valgtes Stefan Andersen og Brian Duvander.

Der skal lyde en stor tak til de fratrådte bestyrelsesmedlemmer for deres store indsats.