Seneste nyheder

                                                            Indkaldelse til West Swim's venners generalforsamling
                                                                              Den 25. marts 2019 kl. 17.00 
                                                                       Ol lokalet idrættens hus. Gl. Vardevej 62
 
 
1. Afgivelse af beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år ved bestyrelsens formand.
2. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
3. Vedtagelse af næste års kontigent.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor og suppleant
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt 
 
 
Tilmelding senest d. 18 marts til Peter Ågård p.aagaard@bbsyd.dk (tlf: 40878100)
 
West Swim's Venner vil være vært ved et let traktement og øl, vand og kaffe.