Seneste nyheder

Indkaldelse til West Swim`s Venners

Generalforsamling den

23. marts 2019 kl. 17.00

Ol lokalet Idrættens hus

Gl Vardevej 62

1.1. Afgivelse af beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år ved bestyrelsens formand.

2. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

3.3. Vedtagelse af næste års kontingent.

4.4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

5.5.Valg af revisor og suppleant.

6.6. Behandling af indkomne forslag.

7. Eventuelt.

Tilmelding senest tirsdag den 17. marts til Peter Ågård p.aagaard@bbsyd.dk (40878100)

West Swim`s Venner vil være vært ved et let traktement og øl, vand og kaffe.

Esbjerg den 2. marts 2020

Peter Ågård