Seneste nyheder

West Swim’s Venner afholder

ordinær generalforsamling

tirsdag den 7. marts 2017, kl. 17.00

i Idrættens Hus Ol-lokalet

Gl. Vardevej 62, Esbjerg

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Afgivelse af beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år ved bestyrelsens formand.
  2. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  3. Vedtagelse af næste års kontingent.
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Birthe og Andreas er på valg. Begge er villige til genvalg.
  5. Valg af revisor og suppleant.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Eventuelt.

Der vil blive serveret et lille traktement, kaffe, øl og sodavand.

Tilmelding til Peter, telefon 4087 8100 eller p.aagaard@bbsyd.dk, senest mandag den 27. februar 2017.